تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر سه شنبه 30 آبان 1402

عملکرد مشابه حماس و جمهوری اسلامی میهمانان: خانم فروغ کنعانی و آقای جهانگیر لقائی سه شنبه ۳۰ آبان | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 26 آبان 1402

وضعیت زندانیان سیاسی و وخامت حال برخی از آنان و محروم بودن از خدمات پزشکی. هدف جمهوری اسلامی از بحران میان اسراییل و فلسطین چیست؟ میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و منشه امیر جمعه 26 آبان ...

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه 23 آبان 1402

آیا جمهوری اسلامی در ادامه رجز خوانی هایش وارد جنگ با اسرائیل میشود؟ میهمانان: علیرضا طاهری و مرتضی انواری سه شنبه ۲۳ آبان | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه 22 آبان 1402

آیا حکومت ایران دنباله رو امیرنشین قطر است؟! میهمانان: بابک شکرابی و نیما سعیدی دوشنبه ۲۲ آبان | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 19 آبان 1402

مسئله ی فلسطین: تجارت یا سیاست؟ میهمانان: علیرضا نوری زاده و مهرداد خوانساری جمعه ۱۹ آبان | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »