تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر جمعه 8 تیر 1403

انتخابات: جمهوری اسلامی و آمریکا میهمانان: علیرضا نوری زاده و علیرضا طاهری جمعه ۸ تیر| ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه 6 تیر 1403

انتخابات: قدرت مردم و انزوای حکومت میهمانان: جهانگیر لقائی و محمدرضا یزدان پناه چهارشنبه ۶ تیر| ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه 5 تیر 1403

افشاگری‌های انتخاباتی میان بدها و بدترها ! میهمانان: افشین نریمان و امین سوفیامهر سه شنبه ۵ تیر| ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 1 تیر 1403

تدارکات انتخابات حکومتی و قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی توسط دولت کانادا و پیامدهای جنگ غزه میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و منشه امیر جمعه 1 تیر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه 28 خرداد 1403

نیمه اول: آزادی حمید نوری و پی آمدهای آن میهمان: ایرج مصداقی نیمه دوم: اروپا و حقوق بشر در ایران میهمان: نیما سعیدی دوشنبه ۲۸ خرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 25 خرداد 1403

جمهوری اسلامی: صندوق های ورشکسته ی انتخابات! میهمانان: علیرضا نوری زاده و مهرداد خوانساری جمعه ۲۵ خرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »