تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر جمعه 14 مرداد 1401

ایران: حکومت مشروعه در سالگرد انقلاب مشروطه! میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و سعید بشیرتاش جمعه ۱۴ مرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر پنجشنبه 13 مرداد 1401

روضه خوانی عیسی مسیح در کربلا و شیعه بودن پنهانی گاندی در هند! و خبرهای ویژه دیگر از جمهوری فقیه پنجشنبه ۱۳ مرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه 11 مرداد 1401

جمهوری اسلامی: حکومتی به سود دیگران و به زیان ایران میهمانان: آقایان عطا هودشتیان و محمدرضا حیدری سه شنبه ۱۱ مرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه 10 مرداد 1401

جمهوری اسلامی علیه زیست و محیط زیست مردم ایران میهمانان: آقایان جلال ایجادی و نامدار بقائی یزدی دوشنبه ۱۰ مرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 7 مرداد 1401

سیلی که با خمینی آمد و سیلی که امامزاده داوود را برد میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و الهیار کنگرلو جمعه ۷ مرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه 5 مرداد 1401

ایران در سالگرد درگذشت محمدرضا شاه پهلوی میهمانان: خانم فاطمه سپهری (مشهد) و آقای بابک شکرابی (قاهره) چهارشنبه ۵ مرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »