تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر جمعه 29 اردیبهشت 1402

این برنامه پیش از اعدام سه جوان عزیزمان (مجید کاظمی، سعید یعقوبی ،صالح میرهاشمی) ضبط شده است. جمهوری اسلامی چگونه خواهد رفت؟ میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و منشه امیر جمعه۲۹ اردیبهشت | ۲۱:۳۰ تهران | ...

ببینید »