001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

از هر درى سخنى

از هر دری سخنی قسمت شصت و چهارم

از روز چهارشنبه ۹ ژانویه فیلم مرز ساخته علی عباسی از کشور سوئد که در جشنواره کن امسال در بخش نوعی نگاه برنده شد روی اکران های سینماهای فرانسه است ، یکماه پیش در یک نمایش ...

ببینید »

از هر دری سخنی قسمت شصت و سوم

به مدد گزارشگران بدون مرز سه فعال سیاسی مدنی خانم ها شیرین عبادی و پرستو فروهر و نیز اقای عبدالکریم لاهیجی در بیستمین سالگرد قتل های زنجیره ای در ساختمان خبر گزاری فرانسه گرد آمده مطالبی ...

ببینید »

از هر دری سخنی قسمت شصتم

در آخرین برنامه های دکتر محمد حیدری ملایری در برنامه “گذری و نظری” پنج برنامه به زبان فارسی اختصاص داشت و بنا بر درخواست و پیشنهادات بسیاری از بینندگان به این تدبیر اندیشیدیم که مجموعه این پنج ...

ببینید »