از هر درى سخنى

از هر دری سخنی – قسمت صد و چهل و پنج

کودکان تاریکی کاری است که توسط رضا جعفری و سپیده شکری نوشته شده و حمیدرضا جاودان علاوه بر بازیگری آن را کارگردانی کرده است. نت ها و نوازندگی نی به عهده مسعود جاهد است. انتشارات ناکجا ...

ببینید »

از هر دری سخنی – قسمت صد و چهل و سه

انجمن فرهنگی وال دومارن مراسم رونمایی از ۲۷ اثر نمایشنامه های استاد ابراهیم مکی را که به تازگی انتشار یافته برگزار کرد و بازیگران و هنرمندان سرشناس سه کار تاتری را اجرا کردند.

ببینید »

از هر دری سخنی – قسمت صد و چهل و دو

انتشارات ناکجا یک سخنرانی با عنوان بار دیگر رضا دانشور ترتیب داده بود که سخنران آقای حامد امان پور قرایی استاد دانشگاه درباره این نویسنده سخن گفت و بخشی از نوشته رضا دانشور را بهمراه خانم ...

ببینید »