از هر دری سخنی – قسمت صد و هفتاد و هفت

مراسم بزرگداشت و خاکسپاری باقر مومنی مورخ، نویسنده، مترجم و کنشگر دیرینه ی چپ گرا

یوتیوب