از هر درى سخنى

از هر دری سخنی قسمت صد وبیست

انجمن فرهنگ آزاد در آخرین برنامه اش میزبان آقایان کیا ری، سهیل نامدار و همینطور آقای سیروس آموزگار بود که سخنرانی تحت عنوان اشتباهاتی که در دوران سلطنت محمدرضا شاه پهلوی اتفاق افتاد ، انجام گرفت. ...

ببینید »

از هر دری سخنی قسمت صد وپانزده

یک بنیاد فرهنگی در شهر فرانکفورت از سینا صادق پور و دو تن دیگر دعوت به اجرای یک کنسرت کرد که کامل آن را در اینجا میبینید و پیش از آن گزارشی از گورستان یهودی ها ...

ببینید »