از هر درى سخنى

از هر دری سخنی قسمت صد و سی

دکتر مینو رسول زادگان که همین چند سال پیش به خاطر خدمات علمی اش نشان لژیون دونور دریافت کرد در انجمن توسعه و تجدد با عنوان وراثت فراتر از ژن سخنرانی کرد .

ببینید »

از هر دری سخنی قسمت صد و بیست و نه

انجمن آزادی اندیشه برگزار کرد شهلا شفیق:انقلاب ۱۳۵۷ ایران: تاملی بر چند نظریه امیر کیانپور: انقلاب ۱۳۵۷ یک انقلاب خلاف دوران محمد رضا نیکفر :علت انقلاب، حکمت انقلاب- شکاف میان علت و حکمت مدیرجلسه سعید پیوندی ...

ببینید »

از هر دری سخنی قسمت صد و بیست و هفت

سخنرانی مهندس نادر حکیمی در نشست ماهانه انجمن توسعه و تجدد که در نیمه زمستان در پاریس انجام گرفت. مهندس نادر حکیمی با پشتوانه شغلی اش چه در ایران و چه در فرانسه ، درباره امکان ...

ببینید »