پنجره ای رو به خانه پدری

ویژه برنامه ای از دکتر علی رضا نوری زاده که از دوشنبه تا جمعه ساعت 15:30 به وقت لندن ، 19:00 به وقت ایران از تلویزیون ایران فردا تقدیم حضور شما می شود.

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 12 آذر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقایان دکتر آرش علائی – مشاور ارشد سازمان جهانی بهداشت و دکتر کامیار علائی – مدیر موسسه بین ...

ببینید »

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه ۸ آذر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده، ابتدا اشاره ای به مراسم بزرگداشت مرحوم اردشیر زاهدی خواهیم نمود. سپس به بررسی و تحلیل سرکوب وحشیانه کشاورزان اصفهان، مذاکرات ...

ببینید »

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 5 آذر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای دکتر سید حسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای ...

ببینید »