پنجره ای رو به خانه پدری

ویژه برنامه ای از دکتر علی رضا نوری زاده که از دوشنبه تا جمعه ساعت 15:30 به وقت لندن ، 19:00 به وقت ایران از تلویزیون ایران فردا تقدیم حضور شما می شود.

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 17 خرداد 1401

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده، نگاهی به تداوم اعتراضات بازنشستگان و خانواده های جانباختگان ساختمان متروپل آبادان خواهیم داشت. همچنین اشاره ای به تفاوت رویای خمینی ...

ببینید »