پنجره ای رو به خانه پدری

ویژه برنامه ای از دکتر علی رضا نوری زاده که از دوشنبه تا جمعه ساعت 15:30 به وقت لندن ، 19:00 به وقت ایران از تلویزیون ایران فردا تقدیم حضور شما می شود.

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه ۲۹ آذر

دراین شماره از برنامه پنجره ای رو به خانه پدری بمناسبت سالروزدرگذشت مرحوم آیت الله منتظری به بررسی اجمالی کارنامه سیاسی ایشان خواهیم پرداخت وبه دیدن ویدیویی از سخنان ایشان درارتباط با مرجعیت علی خامنه ای خواهیم ...

ببینید »

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 28 آذر

درابتدای این شماره از برنامه پنجره ای روبه خانه پدری ازاهدای مدالهای طلای بانوی قهرمان ایران خانم خدیجه آزادپوربه هموطنان زلزله زده شما را مطلع خواهیم نمود. در پی آن با شما عزیزان ازتفاوت خدای دروغین ...

ببینید »

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه ۲۷ آذر

درابتدای این شماره از برنامه پنجره ای روبه خانه پدری نگاهی به تحولات جدید درعربستان سعودی خواهیم داشت و در این میان به دیدن چند ویدیوخواهیم نشست. با شما به تفصیل ازواپسگرایی جمهوری جهل و جوروشرارت ...

ببینید »