پنجره ای رو به خانه پدری

ویژه برنامه ای از دکتر علی رضا نوری زاده که از دوشنبه تا جمعه ساعت 15:30 به وقت لندن ، 19:00 به وقت ایران از تلویزیون ایران فردا تقدیم حضور شما می شود.

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 10 دی

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. ابتدا به بررسی سخنان روحانی در ارتباط با وعده های او خواهیم پرداخت. سپس از پشت پرده برکناری محمد ...

ببینید »

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 6 دی

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای علیرضا ساسانیان می نشینیم و با ایشان درباره علل ترور ...

ببینید »

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 5 دی

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. ابتدا به دیدن گزارش تصویری از مراسم چهلم پویا بختیاری خواهیم نشست. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو ...

ببینید »

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 3 دی

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. ابتدا از خبر درگذشت پیر دراویش گنابادی شما را باخبر خواهیم ساخت. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو ...

ببینید »