پنجره ای رو به خانه پدری

ویژه برنامه ای از دکتر علی رضا نوری زاده که از دوشنبه تا جمعه ساعت 15:30 به وقت لندن ، 19:00 به وقت ایران از تلویزیون ایران فردا تقدیم حضور شما می شود.

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۱۲ دی

دراین شماره از برنامه پنجره ای رو به خانه پدری و در ششمین روزازجنبش اعتراض آمیز هموطنان دلیرمان در برابر رژیم آخوندی با شما به سخن خواهیم نشست و ازآخرین تحولات و اخبار جاری شما رامطلع ...

ببینید »

پنجره ای روبه خانه پدری جمعه ۸ دی

درابتدای این شماره از برنامه پنجره ای رو به خانه پدری نگاهی به خیزش و شورش  واعتراضات جدید مردم در سرتاسر کشور از جمله شهرهای مشهد ،رشت،کرمانشاهان ،اصفهان وقم خواهیم افکند ودر این میان به دیدن ...

ببینید »

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه ۶ دی

درابتدای این شماره ازبرنامه پنجره ای رو به خانه پدری به دیدن ویدیویی ازسخنان یک معلم در بلوچستان خواهیم نشست. سپس شما را ازمتن نامه اعتراضی یک مهندس معدن مطلع خواهیم نمود و دراین میان به ...

ببینید »

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۵ دی

در این شماره از برنامه پنجره ای رو به خانه پدری اشاره ای به مصاحبه حیدر مصلحی وزیر پیشین اطلاعات با خبرگزاری تسنیم در ارتباط با خانم هنگامه شهیدی و توطئه روزنامه نگاران خارج از کشور ...

ببینید »