مرغ سحر قسمت دویست و سی و هفت – سه شنبه 23 خرداد 1402

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده به گفتگو با آقای منصور فرهنگ استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر خواهیم پرداخت. مرغ سحر را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید.

یوتیوب

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای محمد جلالی – نویسنده و شاعر خواهیم نشست پیرامون نمایشنامه ای…

جمهوری اسلامی و پایه های لرزان آن و خبرهای ویژه ی دیگر از جمهوری فقیه جمعه 28 اردیبهشت | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰…