دهکده جهانی

در اينسو و آنسوي دهكده جهاني، برنامه ايست از فريدا صبا، شامل مطالب متنوع در زمينه هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي كه به مسائل و رويداد هاي مختلف جهان بخصوص در ارتباط با ايران و ايرانيان مي پردازد. دكتر فريدا صبا،كه در رشته هاي روزنامه نگاري، حقوق و راديو تلويزيون در آمريكا تحصيل كرده، با ديدي متفاوت مسائل مطرح شده در رسانه هاي را مورد بررسي قرار ميدهد و هدف اين برنامه را، شناخت بيشتر ايرانيان از مسايل و چالش هاي زندگي يكديگر و رويدا هاي مهم در اينسو آنسو ميداند.

دهکده جهانی سه شنبه ۱۵ تیر

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با دکتر کاظم علمداری جامعه شناس و استاد دانشگاه می پردازیم. با ما همراه شوید و دیدگاه ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۱ تیر

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و نگاهی خواهیم داشت به مراسم وداع با محمدعلی کلی قهرمان بوکس آمریکا، و در ادامه به گفتگو با دکتر ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۱۸ خرداد

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با خانم فریماه شهراز دکتر روانشناس، حقوقدان و خواننده می پردازیم. با ما همراه شوید و دیدگاه ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۴ خرداد

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با آقای مایکل کاظمی وکیل دادگاه های آمریکا و تحلیلگر سیاسی می پردازیم. با ما همراه شوید ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۲۱ اردیبهشت

همراه با فریدا صبا در این برنامه به ادامه گفتگو با خانم پری اباصلتی روزنامه نگار و سردبیر نشریه راه زندگی می پردازیم. با ما همراه شوید. منتظر شنیدن نظرات شما در ارتباط با موضوعات مطرح ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۷ اردیبهشت

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با خانم پری اباصلتی روزنامه نگار و سردبیر نشریه راه زندگی می پردازیم. با ما همراه شوید. ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۲۴ فروردین

همراه با فریدا صبا در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به نوروز و ایرانیان در اینسو و آنسوی دهکده جهانی، و همچنین به گفتگو با خانم آزاده پورزند فعال اجتماعی فرهنگی می پردازیم. با ما همراه ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۱۰ فروردین

همراه با فریدا صبا سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به ادامه گفتگوی هفته گذشته با خانم دکتر شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و مدافع حقوق بشر می پردازیم. با ما ...

ببینید »