دهکده جهانی

در اينسو و آنسوي دهكده جهاني، برنامه ايست از فريدا صبا، شامل مطالب متنوع در زمينه هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي كه به مسائل و رويداد هاي مختلف جهان بخصوص در ارتباط با ايران و ايرانيان مي پردازد. دكتر فريدا صبا،كه در رشته هاي روزنامه نگاري، حقوق و راديو تلويزيون در آمريكا تحصيل كرده، با ديدي متفاوت مسائل مطرح شده در رسانه هاي را مورد بررسي قرار ميدهد و هدف اين برنامه را، شناخت بيشتر ايرانيان از مسايل و چالش هاي زندگي يكديگر و رويدا هاي مهم در اينسو آنسو ميداند.

دهکده جهانی سه شنبه ۳ آذر

همراه با فریدا صبا سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و در برنامه این هفته یادی می کنیم از زنده یاد سیمین بانوی بهبهانی. با ما همراه شوید. منتظر شنیدن نظرات شما در ارتباط ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۱۹ آبان

همراه با “فریدا صبا” در این برنامه به مشکلات فرهنگی و اجتماعی در اینسو و آنسوی دهکده جهانی می پردازیم و همچنین نگاهی به مبحث مهاجرت خواهیم داشت. با ما همراه شوید و نظرات خود را ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه 7 مهر

همراه با “فریدا صبا” سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و نگاهی به اخبار تلخ و شیرین می اندازیم. با ما همراه شوید. منتظر شنیدن نظرات شما در ارتباط با موضوعات مطرح شده ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه 31 شهریور

همراه با “فریدا صبا” در این برنامه به موضوع زنان در آئینه غربت خواهیم پرداخت. و نگاهی خواهیم داشت به تلاش و فعالیت های خانم دکتر “شیرین عبادی” حقوقدان، قاضی سابق دادگاه، فعال حقوق بشر، نویسنده ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه 24 شهریور

همراه با “فریدا صبا” در این برنامه به مشکلات فرهنگی و اجتماعی در اینسو و آنسوی دهکده جهانی خواهیم پرداخت و در همین زمینه گفتگویی خواهیم داشت با خانم دکتر “ناناز پیرنیا” روانشناس، مشاور خانواده و ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه 17 شهریور

در این شماره از دهکده جهانی به ادامه گفتگوی هفته گذشته “فریدا صبا” با خانم “پروانه بهار” دختر زنده یاد “ملک الشعرای بهار” می پردازیم و در ادامه پای صحبت های آقای دکتر “مایکل کید” وکیل ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه 10 شهریور

میهمان “فریدا صبا” در این برنامه خانم “پروانه بهار” دختر زنده یاد “ملک الشعرای بهار” نویسنده و روزنامه نگار هستند. با ما همراه باشید و نظرات خود را پیرامون موضوعات مطرح شده در این برنامه برای ...

ببینید »