دهکده جهانی سه شنبه ۳ آذر

همراه با فریدا صبا سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و در برنامه این هفته یادی می کنیم از زنده یاد سیمین بانوی بهبهانی. با ما همراه شوید. منتظر شنیدن نظرات شما در ارتباط با این برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود