دهکده جهانی سه شنبه ۱۹ آبان

همراه با “فریدا صبا” در این برنامه به مشکلات فرهنگی و اجتماعی در اینسو و آنسوی دهکده جهانی می پردازیم و همچنین نگاهی به مبحث مهاجرت خواهیم داشت. با ما همراه شوید و نظرات خود را برای ما ارسال نمایید.

دانلود