دهکده جهانی سه شنبه 10 شهریور

میهمان “فریدا صبا” در این برنامه خانم “پروانه بهار” دختر زنده یاد “ملک الشعرای بهار” نویسنده و روزنامه نگار هستند. با ما همراه باشید و نظرات خود را پیرامون موضوعات مطرح شده در این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب دانلود