دهکده جهانی سه شنبه 17 شهریور

در این شماره از دهکده جهانی به ادامه گفتگوی هفته گذشته “فریدا صبا” با خانم “پروانه بهار” دختر زنده یاد “ملک الشعرای بهار” می پردازیم و در ادامه پای صحبت های آقای دکتر “مایکل کید” وکیل دعاوی جنایی و افسر پیشین پلیس لس آنجلس می نشینیم. با ما همراه باشید. منتظر شنیدن نظرات شما عزیزان پیرامون موضوعات مطرح شده در این برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود