001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

دهکده جهانی

در اينسو و آنسوي دهكده جهاني، برنامه ايست از فريدا صبا، شامل مطالب متنوع در زمينه هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي كه به مسائل و رويداد هاي مختلف جهان بخصوص در ارتباط با ايران و ايرانيان مي پردازد. دكتر فريدا صبا،كه در رشته هاي روزنامه نگاري، حقوق و راديو تلويزيون در آمريكا تحصيل كرده، با ديدي متفاوت مسائل مطرح شده در رسانه هاي را مورد بررسي قرار ميدهد و هدف اين برنامه را، شناخت بيشتر ايرانيان از مسايل و چالش هاي زندگي يكديگر و رويدا هاي مهم در اينسو آنسو ميداند.

دهکده جهانی سه شنبه ۶ مهر

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با دکتر نیره توحیدی پروفسور دانشگاه ایالتی کالیفرنیا و مدیر دپارتمان مطالعات خاورمیانه و اسلامی می پردازیم ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۲۳ شهریور

همراه با فریدا صبا در این برنامه به ادامه گفتگو با آقای ابوالحسن بنی صدر نخستین رییس جمهور ایران می پردازیم. با ما همراه شوید و دیدگاه های خود را پیرامون موضوعات مطرح شده در این ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۹ شهریور

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با آقای ابوالحسن بنی صدر نخستین رییس جمهور ایران می پردازیم و نگاهی خواهیم داشت به رویدادهای ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۲۹ تیر

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با آقای مایکل کاظمی وکیل دادگاه های آمریکا و تحلیلگر سیاسی می پردازیم و نگاهی خواهیم داشت ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۱۵ تیر

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با دکتر کاظم علمداری جامعه شناس و استاد دانشگاه می پردازیم. با ما همراه شوید و دیدگاه ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۱ تیر

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و نگاهی خواهیم داشت به مراسم وداع با محمدعلی کلی قهرمان بوکس آمریکا، و در ادامه به گفتگو با دکتر ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۱۸ خرداد

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با خانم فریماه شهراز دکتر روانشناس، حقوقدان و خواننده می پردازیم. با ما همراه شوید و دیدگاه ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۴ خرداد

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با آقای مایکل کاظمی وکیل دادگاه های آمریکا و تحلیلگر سیاسی می پردازیم. با ما همراه شوید ...

ببینید »