دهکده جهانی

در اينسو و آنسوي دهكده جهاني، برنامه ايست از فريدا صبا، شامل مطالب متنوع در زمينه هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي كه به مسائل و رويداد هاي مختلف جهان بخصوص در ارتباط با ايران و ايرانيان مي پردازد. دكتر فريدا صبا،كه در رشته هاي روزنامه نگاري، حقوق و راديو تلويزيون در آمريكا تحصيل كرده، با ديدي متفاوت مسائل مطرح شده در رسانه هاي را مورد بررسي قرار ميدهد و هدف اين برنامه را، شناخت بيشتر ايرانيان از مسايل و چالش هاي زندگي يكديگر و رويدا هاي مهم در اينسو آنسو ميداند.

دهکده جهانی سه شنبه ۹ اردیبهشت

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با دکتر علی اکبر مهدی استاد جامعه شناسی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا می پردازیم. با ما همراه شوید ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۲۶ فروردین

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با دکتر علی اکبر مهدی استاد جامعه شناسی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا می پردازیم. با ما همراه شوید ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۱۲ فروردین

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با دکتر علی اکبر مهدی استاد جامعه شناسی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا می پردازیم. با ما همراه شوید ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۲۰ اسفند

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با خانم پروانه بهار دختر ملک الشعرای بهار نویسنده و فعال حقوق زنان و سیاه پوستان می ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۲۲ بهمن

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با آقای فیروز فرمانفرمائیان نقاش-آرشیتکت-موزیسین -ماربی یا اسپانیا می پردازیم. با ما همراه شوید و دیدگاه های ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۸ بهمن

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با آقای اسفندیار منفردزاده آهنگساز می پردازیم. با ما همراه شوید و دیدگاه های خود را در ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه۲۴ دی

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با آقای دکتر علی اکبر مهدی -جامعه شناس می پردازیم. با ما همراه شوید و دیدگاه های ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه۱۰ دی

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با آقای دکتر کاظم علمداری نویسنده -استاد جامعه شناسی می پردازیم. با ما همراه شوید و دیدگاه ...

ببینید »