001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

دهکده جهانی

در اينسو و آنسوي دهكده جهاني، برنامه ايست از فريدا صبا، شامل مطالب متنوع در زمينه هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي كه به مسائل و رويداد هاي مختلف جهان بخصوص در ارتباط با ايران و ايرانيان مي پردازد. دكتر فريدا صبا،كه در رشته هاي روزنامه نگاري، حقوق و راديو تلويزيون در آمريكا تحصيل كرده، با ديدي متفاوت مسائل مطرح شده در رسانه هاي را مورد بررسي قرار ميدهد و هدف اين برنامه را، شناخت بيشتر ايرانيان از مسايل و چالش هاي زندگي يكديگر و رويدا هاي مهم در اينسو آنسو ميداند.

دهکده جهانی سه شنبه ۱۵ دی

همراه با فریدا صبا در روزهای آغازین سال ۲۰۱۶ میلادی سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و نگاهی خواهیم داشت به مهمترین حوادث و رویدادها در سال ۲۰۱۵ میلادی. در ادامه برنامه و در بخش ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۱ دی

همراه با فریدا صبا سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و نگاهی به حوادث تروریستی در پاریس می اندازیم و در ادامه برنامه نیز گفتگویی خواهیم داشت با آقای عباس معروفی نویسنده و ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۱۷ آذر

همراه با فریدا صبا سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و در این برنامه نگاهی می اندازیم به سفر اخیر پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان به آمریکا، سپس سری به کتابفروشی فروغ ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۳ آذر

همراه با فریدا صبا سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و در برنامه این هفته یادی می کنیم از زنده یاد سیمین بانوی بهبهانی. با ما همراه شوید. منتظر شنیدن نظرات شما در ارتباط ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۱۹ آبان

همراه با “فریدا صبا” در این برنامه به مشکلات فرهنگی و اجتماعی در اینسو و آنسوی دهکده جهانی می پردازیم و همچنین نگاهی به مبحث مهاجرت خواهیم داشت. با ما همراه شوید و نظرات خود را ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه 7 مهر

همراه با “فریدا صبا” سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و نگاهی به اخبار تلخ و شیرین می اندازیم. با ما همراه شوید. منتظر شنیدن نظرات شما در ارتباط با موضوعات مطرح شده ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه 31 شهریور

همراه با “فریدا صبا” در این برنامه به موضوع زنان در آئینه غربت خواهیم پرداخت. و نگاهی خواهیم داشت به تلاش و فعالیت های خانم دکتر “شیرین عبادی” حقوقدان، قاضی سابق دادگاه، فعال حقوق بشر، نویسنده ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه 24 شهریور

همراه با “فریدا صبا” در این برنامه به مشکلات فرهنگی و اجتماعی در اینسو و آنسوی دهکده جهانی خواهیم پرداخت و در همین زمینه گفتگویی خواهیم داشت با خانم دکتر “ناناز پیرنیا” روانشناس، مشاور خانواده و ...

ببینید »