001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

دهکده جهانی

در اينسو و آنسوي دهكده جهاني، برنامه ايست از فريدا صبا، شامل مطالب متنوع در زمينه هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي كه به مسائل و رويداد هاي مختلف جهان بخصوص در ارتباط با ايران و ايرانيان مي پردازد. دكتر فريدا صبا،كه در رشته هاي روزنامه نگاري، حقوق و راديو تلويزيون در آمريكا تحصيل كرده، با ديدي متفاوت مسائل مطرح شده در رسانه هاي را مورد بررسي قرار ميدهد و هدف اين برنامه را، شناخت بيشتر ايرانيان از مسايل و چالش هاي زندگي يكديگر و رويدا هاي مهم در اينسو آنسو ميداند.

دهکده جهانی سه شنبه ۷ اردیبهشت

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با خانم پری اباصلتی روزنامه نگار و سردبیر نشریه راه زندگی می پردازیم. با ما همراه شوید. ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۲۴ فروردین

همراه با فریدا صبا در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به نوروز و ایرانیان در اینسو و آنسوی دهکده جهانی، و همچنین به گفتگو با خانم آزاده پورزند فعال اجتماعی فرهنگی می پردازیم. با ما همراه ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۱۰ فروردین

همراه با فریدا صبا سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به ادامه گفتگوی هفته گذشته با خانم دکتر شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و مدافع حقوق بشر می پردازیم. با ما ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۲۵ اسفند

همراه با فریدا صبا سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم. میهمان برنامه خانم دکتر شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و مدافع حقوق بشر هستند. با ما همراه شوید. منتظر شنیدن نظرات شما ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۱۱ اسفند

همراه با فریدا صبا سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به ادامه گفتگو با خانم دکتر فریده کیومهر مدیر مرکز تحقیقات بهداشت و طب پیشگیری می پردازیم در ارتباط با آزادی اسلحه در آمریکا. ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۲۷ بهمن

همراه با فریدا صبا سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به طرح این پرسش می پردازیم که چه زمانی نوبت به آشتی با ملت ایران می رسد؟ در ادامه برنامه همچنین گفتگویی ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۱۳ بهمن

همراه با فریدا صبا سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به ادامه گفتگوی هفته گذشته با آقای قاسم بیک زاده ناشر و مدیر کتابفروشی پارس در لس آنجلس می پردازیم. با ما ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۲۹ دی

همراه با فریدا صبا سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و در این برنامه ابتدا گفتگویی داریم با جان گلدمن نویسنده و کارگردان آمریکایی در ارتباط با ساخت فیلم کوتاه دیپلماسی. در ادامه ...

ببینید »