دهکده جهانی سه شنبه 5 شهریور

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با آقای اردشیر زاهدی وزیر امور خارجه و آخرین سفیر حکومت سابق ایران در آمریکا می پردازیم. با ما همراه شوید و دیدگاه های خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب