Blog Archives

تفسیر خبر جمعه 15 فروردین

ایران: کرونا و پیامدهای اقتصادی آن میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و رضا تقی زاده جمعه ۱۵ فروردین | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

در جستجوی عدالت پنجشنبه 14 فروردین

در این برنامه همراه با دکتر سیروس مشکی (حقوقدان) نگاهی داریم به مباحث حقوقی و اجتماعی و عدالت در ایران و همچنین عرصه بین الملل. با ما همراه باشید و نظرات خود را پیرامون مسائل مطرح ...

ببینید »