ملت ایران ننگ ترکمن چای دوم را نخواهد پذیرفت

بیش از دو قرن از امضای معاهده ننگین ترکمن چای بین فتحعلیشاه قاجار و قیصر روسیه تزاری میگذرد معاهده ای که بموجب آن هفده شهر قفقاز از کف ما رفت (سه جمهوری مستقل امروز ) هنوزهم فرزندان ایران به عاقدان این قرار داد ودر رأس آنها فتحعلی شاه و ملایانی که اورا تشویق به جنگ کردند نفرین میکنند. اینک نوبت ولی فقیه وملایان همراهش است تا باگذاشتن امضای خود در زیر معاهده همکاریهای 25 ساله عملا برو بحر و سما را به چینی ها واگذارند . پریروز چنگیز با حمله وحشیانه اش به سرزمین ما و کشتار هزاران ایرانی و ویران کردن صدها شهر بزرگ و کوچک از جمله کلان شهرهای ماورائ النهر و خراسان ، سمرقند و خوارزم و بخارا و مرو وهرات و نیشابور؛ و… قتل عام شهروندانش و به آتش کشیدن کتابخانه های عظیم بخارا و نیشابور ، مهر ننگینی بر نام مغول زدند که تا امروز رنگ آن محو نشده است . دیروز لشگریان تزار با سوء استفاده از بی لیاقتی و خیانت قاجار و ملایان ، با وارد کردن ملیونها منات خسارت مالی و کشتار هزاران نظامی و غیر نظامی هفده شهر از خاک عزیز وطنمان را از پیکر ایران زمین جدا کردند . ظاهرا امروز نوبت ملایان است تا خیانت اجداد خود را کامل کنند . ما امضاکنندکان این نامه ، سند ننگین به رهن دادن 25 ساله بحر عمان ، 11 جزیره در دریای عمان و تنگه هرمز و امتیاز بهره برداری از معادن و صنایع کشور ونیز اداره امور نظامی و امنیتی کشور را به دست چین محکوم میکنیم و یکصدا در چهارسوی ایران و جهان فریاد میزنیم ، ایران به رهن و فروش دادنی نیست و ملت ایران دستهای خیانت کار آنها که این سند را نوشته و امضاکرده قطع خواهد کرد. همصدا با شعار زنده یاد دکتر شاپور بختیارمیخوانیم ؛ ایران هرگز نخواهد مرد .

دکتر علیرضا نوری زاده، جمال بزرگزاده ، جمشید چالنگی ،علیرضا میبدی ،امین سپنتا، ناصر شاهین پر ، حسین حجازی ، مسعود فروزنده ، پرویز کاردان، مسعود اسداللهی، آرش محمدی، نازنین مرادی، یاسمین نظری، فرهاد امامی، امین چلبی، مهسا آقایی، سامان عمویی، نیما بشیر، احمد سماواتی، نیلی فرجاد، حسین رحمت، پومن شباهنگ، امیر خسروجردی، رضا افشار، امین سپنتا، محمد افرازه، شهرزاد کریمی، محمد سفریان.

The Iranian Nation will not Submit to a Disgraceful Second Turkmenchay Treaty

Nearly two centuries ago, the Treaty of Turkmenchay was signed between Qajar Iran and the Tzarist Russia as a result of which Iran lost the control of seventeen of its cities in the Caucasus. The territories thus lost form three independent republics today. Iranian people are still blaming those responsible for this treaty, most notably the Qajar monarch Fath Ali Shah and the clerics who encouraged him to wage war on Russia. It is now Khamenei and his gang of mullahs who are practically yielding the Iranian land and sea and sky to the Chinese government by signing the 25-year cooperation agreement. Iran has experienced many atrocities in its long history. Genghis Khan invaded our country, killed thousands of Iranians and brutally destroyed hundreds of cities and towns including major cities in Transoxiana and Khurasan such as Samarqand, Khwarazm Bukhara, Marv, Herat and Nishapur, burnt libraries in Bukhara and Nishapur. Tsarist forces took advantage of the incompetence and treason of Qajar monarchs and the clerics to kill thousands of Iranians, inflict huge economic costs and separated seventeen cities from our beloved homeland. Today, it seems, it’s the mullahs’ turn to complete the treason of their Qajar predecessors.

We, the signatories to this letter, unanimously condemn the disgraceful document which pawns for 25 years the Oman Sea, 11 islands in the Oman Sea, the Strait of Hormuz, Iranian mining and industry, military and security administration to China and declare loud and clear that Iran is not for sale and that the Iranian nation will punish the traitors who prepared this document and those who signed it. We remember and repeat the late ShapourBakhtiar’s slogan ‘ Iran will never die’.

Director of Iran-e Farda TV and Centre for Iranian and Arab Studies; Dr Alireza Nourizadeh

Editir & Producers of Iran-e Farda TV:

Jamal Bozorgzadeh , Jamshid Chalangi, Alireza Meibodi, Nasser Shahinpar, Hossein Hejazi, Masoud Forouzandeh, ParvizKardan, Masoud Asadollahi, Pooman Shabahang, Arash Mohammadi, Nazanin Moradi, Yasmin Nazari, Farhad Emami, Amin Chalabi, Mahsa Aghaee, Saman Amoee, Nima Bashir, Ahmad Samavati, Nili Farjad, Hosein Rahmat, Amin Sepanta,Amir Khosrojerdi, Reza Afshar, Mohammad Afrazeh,Shahrzad Karimi, Mohammad Sefrian