دهکده جهانی سه شنبه ۲۱ خرداد

همراه با فریدا صبا گفتگویی خواهیم داشت با دکتر متئو ـ محمد فرزانه  (استاد تاریخ و مدیر پروژه مصدق دانشگاه نورت ایسترن ایلینوی). با ما همراه شوید و دیدگاه های خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب