دهکده جهانی سه شنبه ۲۰ اسفند

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با خانم پروانه بهار دختر ملک الشعرای بهار نویسنده و فعال حقوق زنان و سیاه پوستان می پردازیم. با ما همراه شوید و دیدگاه های خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب