دهکده جهانی سه شنبه 2 مهر

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با دکتر جمشید اسدی (استاد اقتصاد و تحلیل گر سیاسی و اقتصادی) می پردازیم. با ما همراه شوید و دیدگاه های خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب