دهکده جهانی

در اينسو و آنسوي دهكده جهاني، برنامه ايست از فريدا صبا، شامل مطالب متنوع در زمينه هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي كه به مسائل و رويداد هاي مختلف جهان بخصوص در ارتباط با ايران و ايرانيان مي پردازد. دكتر فريدا صبا،كه در رشته هاي روزنامه نگاري، حقوق و راديو تلويزيون در آمريكا تحصيل كرده، با ديدي متفاوت مسائل مطرح شده در رسانه هاي را مورد بررسي قرار ميدهد و هدف اين برنامه را، شناخت بيشتر ايرانيان از مسايل و چالش هاي زندگي يكديگر و رويدا هاي مهم در اينسو آنسو ميداند.

دهکده جهانی سه شنبه ۳ اسفند

همراه با فریدا صبا گفتگویی خواهیم داشت با آقای دکتر مایکل کاظمی وکیل دادگاه های آمریکا و تحلیلگر سیاسی. با ما همراه شوید و دیدگاه های خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۱۹ بهمن

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با دکتر هومن فخیمی ( وکیل دادگاه های آمریکا و تحلیلگر سیاسی) می پردازیم. با ما همراه ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۵ بهمن

همراه با فریدا صبا سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و در ادامه به گفتگو با خانم پری برکشلی پیانیست و استاد موسیقی می پردازیم. با ما همراه شوید و دیدگاه های خود ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۲۱ دی

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با دکتر نیره توحیدی استاد مطالعات زنان و جنسیتی و مدیر دپارتمان مطالعات خاورمیانه و اسلامی می ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۷ دی

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با دکتر نیره توحیدی استاد مطالعات زنان و جنسیتی و مدیر دپارتمان مطالعات خاورمیانه و اسلامی می ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۲۳ آذر

همراه با فریدا صبا سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و در این برنامه به تحلیل درباره نتایج انتخابات اخیر در آمریکا می پردازیم. میهمان برنامه آقای دکتر مهران براتی کارشناس امور بین ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۹ آذر

همراه با فریدا صبا سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و در این برنامه به مراسم بزرگداشت زنان نمونه سال ۲۰۱۶ در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا-نورتریج می پردازیم. با ما همراه شوید و دیدگاه ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۲۵ آبان

همراه با فریدا صبا سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و در این برنامه به بررسی نتایج انتخابات در آمریکا می پردازیم. میهمانان برنامه آقای دکتر مایکل کاظمی (وکیل دادگاه های آمریکا و ...

ببینید »