دهکده جهانی سه شنبه ۲۳ آذر

همراه با فریدا صبا سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و در این برنامه به تحلیل درباره نتایج انتخابات اخیر در آمریکا می پردازیم. میهمان برنامه آقای دکتر مهران براتی کارشناس امور بین الملل در برلین هستند. با ما همراه شوید و دیدگاه های خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب دانلود