دهکده جهانی سه شنبه ۹ آذر

همراه با فریدا صبا سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و در این برنامه به مراسم بزرگداشت زنان نمونه سال ۲۰۱۶ در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا-نورتریج می پردازیم. با ما همراه شوید و دیدگاه های خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب دانلود