دهکده جهانی سه شنبه ۲۱ دی

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با دکتر نیره توحیدی استاد مطالعات زنان و جنسیتی و مدیر دپارتمان مطالعات خاورمیانه و اسلامی می پردازیم. با ما همراه شوید و دیدگاه های خود را پیرامون موضوعات مطرح شده در این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب دانلود