دهکده جهانی

در اينسو و آنسوي دهكده جهاني، برنامه ايست از فريدا صبا، شامل مطالب متنوع در زمينه هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي كه به مسائل و رويداد هاي مختلف جهان بخصوص در ارتباط با ايران و ايرانيان مي پردازد. دكتر فريدا صبا،كه در رشته هاي روزنامه نگاري، حقوق و راديو تلويزيون در آمريكا تحصيل كرده، با ديدي متفاوت مسائل مطرح شده در رسانه هاي را مورد بررسي قرار ميدهد و هدف اين برنامه را، شناخت بيشتر ايرانيان از مسايل و چالش هاي زندگي يكديگر و رويدا هاي مهم در اينسو آنسو ميداند.

دهکده جهانی سه شنبه ۲۳ خرداد

در این برنامه همراه با فریدا صبا گفتگویی خواهیم داشت با خانم شعله شمس/شهباز سردبیر فصلنامه ره آورد. با ما همراه شوید و دیدگاه های خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۹ خرداد

در این برنامه همراه با فریدا صبا گفتگویی خواهیم داشت با آقای دکتر مایکل کاظمی وکیل دادگاه های آمریکا و تحلیلگر سیاسی. با ما همراه شوید و دیدگاه های خود را در ارتباط با این برنامه ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۲۶ اردیبهشت

همراه با فریدا صبا در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به دوازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری و همچنین گفته های نیک آهنگ کوثر کارتونیست در ارتباط با شرکت در انتخابات. و در ادامه گفتگویی خواهیم داشت ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۱۲ اردیبهشت

همراه با فریدا صبا به ادامه گفتگوی هفته گذشته با آقای دکتر اردشیر بابک نیا نویسنده، پژوهشگر و پزشک مقیم لس آنجلس خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید و دیدگاه های خود را در ارتباط با ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۲۹ فروردین

همراه با فریدا صبا گفتگویی خواهیم داشت با آقای دکتر اردشیر بابک نیا نویسنده، پژوهشگر و پزشک مقیم لس آنجلس. با ما همراه شوید و دیدگاه های خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۱۵ فروردین

همراه با فریدا صبا گفتگویی خواهیم داشت با خانم عسل پهلوان مدیر نشریه فردوسی امروز. با ما همراه شوید و دیدگاه های خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۱۷ اسفند

در این برنامه همراه با فریدا صبا به ادامه گفتگو با خانم پری برکشلی پیانیست و موسیقیدان می پردازیم. سپس سری میزنیم به آثار نقاشان ایرانی در نمایشگاه نقاشی در لس آنجلس، و همچنین نگاهی خواهیم ...

ببینید »