دهکده جهانی سه شنبه ۲۳ خرداد

در این برنامه همراه با فریدا صبا گفتگویی خواهیم داشت با خانم شعله شمس/شهباز سردبیر فصلنامه ره آورد. با ما همراه شوید و دیدگاه های خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب دانلود