دهکده جهانی سه شنبه ۲۹ فروردین

همراه با فریدا صبا گفتگویی خواهیم داشت با آقای دکتر اردشیر بابک نیا نویسنده، پژوهشگر و پزشک مقیم لس آنجلس. با ما همراه شوید و دیدگاه های خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب دانلود