دهکده جهانی سه شنبه ۲۶ اردیبهشت

همراه با فریدا صبا در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به دوازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری و همچنین گفته های نیک آهنگ کوثر کارتونیست در ارتباط با شرکت در انتخابات. و در ادامه گفتگویی خواهیم داشت با دکتر هومن فخیمی وکیل دادگاه های آمریکا و تحلیلگر سیاسی پیرامون مبحث انتخابات و نتایج آن. با ما همراه شوید و دیدگاه های خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب دانلود