دهکده جهانی سه شنبه ۱۲ اردیبهشت

همراه با فریدا صبا به ادامه گفتگوی هفته گذشته با آقای دکتر اردشیر بابک نیا نویسنده، پژوهشگر و پزشک مقیم لس آنجلس خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید و دیدگاه های خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب دانلود