دهکده جهانی سه شنبه ۲۰ مهر

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با خانم کیان کاتوزیان نویسنده و کوشنده سیاسی در پاریس می پردازیم. با ما همراه شوید و دیدگاه های خود را پیرامون موضوعات مطرح شده در این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب دانلود