دهکده جهانی سه شنبه ۹ شهریور

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با آقای ابوالحسن بنی صدر نخستین رییس جمهور ایران می پردازیم و نگاهی خواهیم داشت به رویدادهای جاری و تاثیر گذار بر ایران از جمله انتخابات در آمریکا. با ما همراه شوید و دیدگاه های خود را پیرامون موضوعات مطرح شده در این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب دانلود