دهکده جهانی سه شنبه ۲۳ شهریور

همراه با فریدا صبا در این برنامه به ادامه گفتگو با آقای ابوالحسن بنی صدر نخستین رییس جمهور ایران می پردازیم. با ما همراه شوید و دیدگاه های خود را پیرامون موضوعات مطرح شده در این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب دانلود