دهکده جهانی سه شنبه ۴ آبان

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با دکتر هومن فخیمی ( وکیل دادگاه های آمریکا و تحلیلگر سیاسی) می پردازیم پیرامون مبحث انتخابات در آمریکا. با ما همراه شوید و دیدگاه های خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب دانلود