دهکده جهانی سه شنبه ۶ مهر

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با دکتر نیره توحیدی پروفسور دانشگاه ایالتی کالیفرنیا و مدیر دپارتمان مطالعات خاورمیانه و اسلامی می پردازیم و نگاهی خواهیم داشت به آخرین خبرها در ارتباط با وضعیت خانم هما هودفر. با ما همراه شوید و دیدگاه های خود را پیرامون موضوعات مطرح شده در این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب دانلود