001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

دهکده جهانی

در اينسو و آنسوي دهكده جهاني، برنامه ايست از فريدا صبا، شامل مطالب متنوع در زمينه هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي كه به مسائل و رويداد هاي مختلف جهان بخصوص در ارتباط با ايران و ايرانيان مي پردازد. دكتر فريدا صبا،كه در رشته هاي روزنامه نگاري، حقوق و راديو تلويزيون در آمريكا تحصيل كرده، با ديدي متفاوت مسائل مطرح شده در رسانه هاي را مورد بررسي قرار ميدهد و هدف اين برنامه را، شناخت بيشتر ايرانيان از مسايل و چالش هاي زندگي يكديگر و رويدا هاي مهم در اينسو آنسو ميداند.

دهکده جهانی سه شنبه ۲۳ آبان

در این برنامه همراه با فریدا صبا و میهمانان برنامه آقای دکتر مایکل کاظمی وکیل دعاوی و متخصص قوانین مهاجرت و خانم دکتر لیلا منصوری وکیل دعاوی، نگاهی خواهیم داشت به قانون اجرایی دونالد ترامپ در ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۹ آبان

همراه با فریدا صبا در این برنامه به گفتگو با دکتر مهران براتی (محقق و تحلیل گر سیاسی در برلین) خواهیم پرداخت پیرامون پدیده جهانی شدن و تاثیر آن بر زندگی روزمره انسان ها. با ما ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۲۵ مهر

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادها در هفته های گذشته. همچنین به گفتگو با آقای کیا همدانچی کاندیدای عضویت ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۱۱ مهر

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و نگاهی خواهیم داشت به سرنوشت برجام پس از گذشت دو سال از قرارداد وین. همچنین به گفتگو با آقای ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۲۸ شهریور

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به ادامه گفتگو با آقای دکتر ابوالحسن بنی صدر نخستین رییس جمهور ایران می پردازیم. همچنین نگاهی خواهیم داشت ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۱۴ شهریور

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با آقای دکتر ابوالحسن بنی صدر نخستین رییس جمهور ایران می پردازیم. با ما همراه باشید و ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۳۱ مرداد

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به بخش سوم گفتگو با خانم پروانه بهار فعال حقوق بشر و کوشنده جنبش زنان آمریکا و دختر ملک ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۱۷ مرداد

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به بخش دوم گفتگو با خانم پروانه بهار فعال حقوق بشر و کوشنده جنبش زنان آمریکا و دختر ملک ...

ببینید »