دهکده جهانی

در اينسو و آنسوي دهكده جهاني، برنامه ايست از فريدا صبا، شامل مطالب متنوع در زمينه هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي كه به مسائل و رويداد هاي مختلف جهان بخصوص در ارتباط با ايران و ايرانيان مي پردازد. دكتر فريدا صبا،كه در رشته هاي روزنامه نگاري، حقوق و راديو تلويزيون در آمريكا تحصيل كرده، با ديدي متفاوت مسائل مطرح شده در رسانه هاي را مورد بررسي قرار ميدهد و هدف اين برنامه را، شناخت بيشتر ايرانيان از مسايل و چالش هاي زندگي يكديگر و رويدا هاي مهم در اينسو آنسو ميداند.

دهکده جهانی سه شنبه ۱۲ امرداد

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با خانم پروانه بهار نویسنده و کوشنده حقوق زنان و سیاه پوستان آمریکا (دختر ملک الشعرای بهار) ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۲۹ تیر

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با خانم نوشان شکر آبی مدیر دپارتمان علوم سیاسی کالج سانتیاگو کنیون -اورنج کالفرنیا می پردازیم. با ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۱۵ تیر

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با آقای دکتر علی اکبر مهدی جامعه شناس و استاد دانشگاه می پردازیم. با ما همراه شوید ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۲۵ خرداد

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با دکتر کاظم کردوانی جامعه شناس و استاد دانشگاه برلین می پردازیم. با ما همراه شوید و ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه 11 خرداد

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با خانم پروانه بهار نویسنده و کوشنده حقوق زنان و سیاه پوستان آمریکا و دختر ملک الشعرای ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۲۸ اردیبهشت

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با دکتر هوتن شاه حسینی دامپزشک از ملبورن استرالیا می پردازیم. با ما همراه شوید و دیدگاه ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۱۴ اردیبهشت

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با دکتر هومن فخیمی وکیل دعاوی و تحلیلگر سیاسی می پردازیم. با ما همراه شوید و دیدگاه ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۳۱ فروردین

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با خانم نوشان شکرابی استاد علوم سیاسی در کالج سانتیاگو کونیون می پردازیم. با ما همراه شوید ...

ببینید »