دهکده جهانی

در اينسو و آنسوي دهكده جهاني، برنامه ايست از فريدا صبا، شامل مطالب متنوع در زمينه هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي كه به مسائل و رويداد هاي مختلف جهان بخصوص در ارتباط با ايران و ايرانيان مي پردازد. دكتر فريدا صبا،كه در رشته هاي روزنامه نگاري، حقوق و راديو تلويزيون در آمريكا تحصيل كرده، با ديدي متفاوت مسائل مطرح شده در رسانه هاي را مورد بررسي قرار ميدهد و هدف اين برنامه را، شناخت بيشتر ايرانيان از مسايل و چالش هاي زندگي يكديگر و رويدا هاي مهم در اينسو آنسو ميداند.

دهکده جهانی سه شنبه ۹ آذر

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و نگاهی خواهیم داشت به آخرین گفتگو با آقای اردشیر زاهدی وزیر امور خارجه و آخرین سفیر حکومت سابق ایران ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۲۵ آبان

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با آقای دکتر متئو – محمد فرزانه استاد تاریخ و مدیر برنامه دانشگاه نورت ایسترن ایلینوی می ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۱۱ آبان

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با آقای دکتر مایکل کاظمی وکیل دعاوی و تحلیلگر سیاسی می پردازیم. با ما همراه شوید و ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۲۷ مهر

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با آقای دکتر علی اکبر مهدی جامعه شناس، استاد دانشگاه می پردازیم. با ما همراه شوید و ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۱۳ مهر

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به ادامه گفتگو با آقای دکتر هومن فخیمی وکیل دعاوی و تحلیلگر سیاسی می پردازیم. با ما همراه شوید ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۳۰ شهریور

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با آقای دکتر هومن فخیمی وکیل دعاوی و تحلیلگر سیاسی می پردازیم. با ما همراه شوید و ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه 16 شهریور

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با آقای دکتر علی اکبر مهدی جامعه شناس و استاد دانشگاه می پردازیم. با ما همراه شوید ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۲۶ امرداد

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به بخش سوم گفتگو با خانم پروانه بهار نویسنده و کوشنده حقوق زنان و سیاه پوستان آمریکا (دختر ملک ...

ببینید »