دهکده جهانی سه شنبه ۲۵ آبان

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با آقای دکتر متئو – محمد فرزانه استاد تاریخ و مدیر برنامه دانشگاه نورت ایسترن ایلینوی می پردازیم. با ما همراه شوید و دیدگاه های خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

دانلود