دهکده جهانی

در اينسو و آنسوي دهكده جهاني، برنامه ايست از فريدا صبا، شامل مطالب متنوع در زمينه هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي كه به مسائل و رويداد هاي مختلف جهان بخصوص در ارتباط با ايران و ايرانيان مي پردازد. دكتر فريدا صبا،كه در رشته هاي روزنامه نگاري، حقوق و راديو تلويزيون در آمريكا تحصيل كرده، با ديدي متفاوت مسائل مطرح شده در رسانه هاي را مورد بررسي قرار ميدهد و هدف اين برنامه را، شناخت بيشتر ايرانيان از مسايل و چالش هاي زندگي يكديگر و رويدا هاي مهم در اينسو آنسو ميداند.

دهکده جهانی سه شنبه 11 مرداد 1401

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به بخش دوم گفتگو با آقای دکتر علی اکبر مهدی جامعه شناس و استاد دانشگاه خواهیم نشست. با ما ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه 21 تیر 1401

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با آقای دکتر علی اکبر مهدی جامعه شناس و استاد دانشگاه خواهیم نشست. با ما همراه شوید ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه 7 تیر 1401

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با دکتر مایکل کاظمی – وکیل دعاوی و تحلیلگر سیاسی خواهیم نشست. با ما همراه شوید و ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به بخش دوم گفتگو با دکتر هومن فخیمی وکیل دعاوی و تحلیلگر سیاسی خواهیم نشست. با ما همراه شوید ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۱۰ خرداد 1401

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با دکتر هومن فخیمی وکیل دعاوی و تحلیلگر سیاسی خواهیم نشست. با ما همراه شوید و دیدگاه ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۶ اردیبهشت 1401

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با خانم دکتر پروین شهلاپور محقق و متخصص مدیریت دانشگاهی و جامعه شناسی خواهیم نشست. با ما ...

ببینید »