دهکده جهانی سه شنبه ۶ اردیبهشت 1401

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با خانم دکتر پروین شهلاپور محقق و متخصص مدیریت دانشگاهی و جامعه شناسی خواهیم نشست. با ما همراه شوید و دیدگاه های خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

دانلود