دهکده جهانی سه شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به بخش دوم گفتگو با دکتر هومن فخیمی وکیل دعاوی و تحلیلگر سیاسی خواهیم نشست. با ما همراه شوید و دیدگاه های خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

دانلود