دهکده جهانی سه شنبه 22 شهریور 1401

همراه با فریدا صبا در این برنامه و در گرامیداشت یاد و خاطر زنده یاد پروانه بهار نویسنده و کوشنده حقوق زنان و سیاهپوستان آمریکا – دختر ملک الشعراء بهار، شما را به تماشای یکی از گفتگوهای پیشین با ایشان دعوت می نماییم. با ما همراه شوید.

دانلود