زنگ سلامت

زنگ سلامت دوشنبه ۵ مهر

در دویست و هشتاد و پنجمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به مبحث تمرین های روزانه خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۲ شهریور

در دویست و هشتاد و چهارمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به مبحث دویدن خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۵ شهریور

در دویست و هشتاد و سومین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) در روز جهانی فیزیوتراپی و بحث و بررسی گایدلاین NICE در مورد درمان کمردرد و سیاتیک به مصاحبه ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۸ شهریور

در دویست و هشتاد و دومین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به مشکلات مهره های گردن خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱ شهریور

در دویست و هشتاد و یکمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به پاسخ به سوالات بینندگان خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۵ امرداد

در دویست و هشتادمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به روش های کاهش استرس ناشی از کرونا با ورزش و تمرین در مصاحبه با خانم دکتر فرنودی (متخصص روانشناسی ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۸ امرداد

در دویست و هفتاد و نهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به آسیب ماهیچه جلوی ساق پا خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۴ امرداد

در دویست و هفتاد و هشتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به تمرینات برای مچ پا و پیچیدگی مچ پا خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید و نظرات خود ...

ببینید »