زنگ سلامت

زنگ سلامت دوشنبه ۲۶ بهمن

شما را به دیدن چهل و ششمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به مهمترین مطالب مقاله ای که در ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۹ بهمن

شما را به دیدن چهل و پنجمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه به مبحث تشخیص و ارزیابی بیماری می پردازیم. با ما ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۲ بهمن

شما را به دیدن چهل و چهارمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به انواع دردها در بدن و پیشگیری ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۵ بهمن

شما را به دیدن چهل و سومین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به بیماری هایی که ناشی به قطع ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۸ دی

شما را به دیدن چهل و دومین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به بیماری های مربوط به ستون فقرات ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۱ دی

شما را به دیدن چهل و یکمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به ورزش دو و میدانی. با ما ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۴ دی

شما را به دیدن چهلمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به ارتباط مشکلات جسمی و روانی با یکدیگر. با ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۷ دی

شما را به دیدن سی و نهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به اثرات و مشکلات اضافه وزن در ...

ببینید »