زنگ سلامت دوشنبه 24 بهمن 1401

سیصد و سی و پنجمین برنامه به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست): معرفی گروه اتحاد کادر سلامت و بررسی خدمات و فعالیت های آن در مصاحبه با خانم فریبا با انصاف و دکتر رضا حیاتبخش

یوتیوب