زنگ سلامت

زنگ سلامت دوشنبه 25 دی 1402

سیصد و شصت و ششمین برنامه به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست): بررسی دو مقاله در مورد اثرات تمرین و ورزش در دوران حاملگی با ارایه دهها تمرین مفید

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 11 دی 1402

سیصد و شصت و پنجمین برنامه به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست): مسئولیت حرفه ای کادر درمان در قبال ارایه خدمات سلامت با نگاهی به یک مقاله از مجله انجمن فیزیوتراپی بریتانیا

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 4 دی 1402

سیصد و شصت و چهارمین برنامه به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست): مدیریت زندگی سالم برای کودکان، با توجه به کم تحرکی و محدودیت های اقتصادی

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 20 آذر 1402

سیصد و شصت و سومین برنامه به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست): نگاهی به کنفرانس اخیر اندیشکده ققنوس در گفتگو با دکتر رضا سعیدی

ببینید »