زنگ سلامت

زنگ سلامت دوشنبه 29 اسفند 1401

سیصد و سی و هشتمین برنامه به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست): مدیریت پنج عامل مهم سلامتی: دامنه حرکتی، خاصیت ارتجاعی، قدرت، ثبات و استقامت. نوروز 1402 خجسته باد

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 24 بهمن 1401

سیصد و سی و پنجمین برنامه به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست): معرفی گروه اتحاد کادر سلامت و بررسی خدمات و فعالیت های آن در مصاحبه با خانم فریبا با انصاف و دکتر رضا حیاتبخش

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 17 بهمن 1401

سیصد و سی و چهارمین برنامه به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست): وضعیت اعتراضات مردمی و اتحاد کادر درمان در مصاحبه با دکتر حسین شکوه امیری و دکتر رضا سعیدی

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 3 بهمن 1401

سیصد و سی و دومین برنامه به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست): راه کارهای روانشناسی برای کمک به بازداشتی ها و آسیب دیدگان در ایران در مصاحبه با خانم دکتر آناهیتا بصیرنیا و دکتر نوشین رنجبر

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 26 دی 1401

سیصد و سی و یکمین برنامه به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست): بررسی اعتراضات کادر درمان و مسیولیت نظام پزشکی در مصاحبه با دکتر رضا سعیدی

ببینید »